Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Ανάδειξη αρχαιολογικών καταλοίπων | Καλαμίτσα Καβάλας

Είδος έργου: Μελέτη | Δημόσιο έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2023

Το υπό μελέτη οικόπεδο βρίσκεται στη χερσόνησο της Καλαμίτσας Καβάλας, εντός του περιβόλου της Αρχαίας Αντισάρας. Κατά τη διάρκεια ερευνών το 1977 αποκαλύφθηκαν οικιστικά κατάλοιπα τα οποία σώζουν δύο οικοδομικές φάσεις με διάρκεια ζωής, όπως εκτιμάται από τους ανασκαφείς και με βάση τα κινητά ευρήματα, από το γ΄ τέταρτο του 6ου έως και τα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα.

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την διαμόρφωση του χώρου που βρίσκεται πλέον στην pilotis νεότερης οικοδομής, σε επισκέψιμο χώρο.

Η ανάδειξη των αρχαιοτήτων, θα πραγματοποιηθεί με τη δημιουργία ενός ουδέτερου χώρου που θα τις «περιβάλλει». Η απόκρυψη των εγκαταστάσεων της οικοδομής, και η ενιαία διαμόρφωση των επιφανειών με ουδέτερο χρώμα, θα αναδείξει τα αρχαία. Οι επεμβάσεις συνάδουν με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της υφιστάμενης οικοδομής.

* Σημειώνεται ότι η μελέτη έχει υποβληθεί στο ΥΠΠΟ και αναμένεται η έγκρισή της.