Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ιδρύθηκε το 1981 με έδρα τη Δράμα. Μέχρι σήμερα εκπονήθηκαν πολυάριθμες μελέτες ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών έργων. Γνώμονας του σχεδιασμού ήταν και παραμένει το λειτουργικά και αισθητικά άρτιο κτήριο για τον ιδιοκτήτη αλλά και το δημόσιο χώρο, καθώς και η αρμονική ένταξή του στο ιστορικό, τεχνολογικό, και περιβαλλοντικό του πλαίσιο. Ο σεβασμός στη γνώση και στην εμπειρία ικανών συνεργατών, συντελεί στην επιτυχή εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
  • Μελέτες και επιβλέψεις κτιριακών έργων
  • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Μελέτες αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μνημείων
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις υφιστάμενων κτηρίων
  • Έκδοση Αδειών Δόμησης