Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

Είδος έργου: Μελέτη

Ομάδα μελέτης: Ηρακλής και Κοραλλία Παπαϊωάννου

2008 | «Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη και της περιοχής ανατολικά από τις καμάρες στην Καβάλα»

2008 | «Μελέτη αποκατάστασης και χρήσης του ανατολικού νεωρίου, της δεξαμενής ΖΑΝΕ και της αποθήκης άλατος στο λιμάνι Ηρακλείου»

2010 | «Σχεδιασμός Κοινότητας Κοινωνικών Κατοικιών με αρχές Οικολογικού Σχεδιασμού» – Πανευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας