Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης | Χάλκη, Κωνσταντινούπολη