Ανάδειξη αρχαιολογικών καταλοίπων | Καλαμίτσα Καβάλας