Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Κατάστημα πώλησης νωπών κρεάτων | Δράμα, Ιστορικό κέντρο

Είδος έργου: Μελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2019

Εσωτερική διαρρύθμιση και επίπλωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο της Δράμας


Έργα στην κατηγορία Εσωτερικές διαρρυθμίσεις