Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Μπαρ | Δράμα, Ιστορικό κέντρο

Είδος έργου: Μελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2018

Δεδομένα: Υφιστάμενο μπαρ  σε γωνιακό κτήριο με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στο ιστορικό κέντρο της Δράμας.

Προβλήματα: Περιττός χώρος χρήσης  και αποθήκευσης από το μπαρ. Λίγος χώρος για χρήση από τους πελάτες. Διασταύρωση λειτουργιών και δυσχερής λειτουργία του μπαρ.

Στόχοι: Διάκριση λειτουργιών και αισθητική ανανέωση του χώρου.


Έργα στην κατηγορία Εσωτερικές διαρρυθμίσεις