Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο | Θεσσαλονίκη

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2021

Σημαντική παράμετρος στην μελέτη αποκατάστασης ενός κτηρίου είναι η ακριβής αρχιτεκτονική αποτύπωση του. Η αποτύπωση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης έγινε σε συνεργασία με την Μαρία Τασσοπούλου, Dr.Eng Αγρονόμο Τοπογράφο και την Μαίρη Μπέκα, M.Sc Αρχιτέκτονα Μηχανικό σύμβουλο. Τη σάρωση με lazer scanner έκανε ο Παναγιώτης Τοκμακίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος.

Η αποτύπωση έγινε για λογαριασμό του γραφείου Π. Μακρίδης και συνεργάτες Α.Ε.


Έργα στην κατηγορία Έργα