Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Κατοικία | Ξηροπόταμος Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη διαρρύθμισης και επισκευής | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2008

Ημερομηνία υλοποίησης: 2009

Κατοικία


Έργα στην κατηγορία Κατοικίες