Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Ισόγεια παθητική κατοικία 4 | Χωριστή Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2022

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή μιας ισόγειας κατοικίας με στέγη, μιας ισόγειας αποθήκης και περίφραξη γηπέδου, στο αγρόκτημα Χωριστής στη Δράμα.

Τα κτήρια είναι ισόγεια και χωροθετούνται στη βόρεια πλευρά του αγροτεμαχίου. Η είσοδος στην κατοικία γίνεται από τη βόρεια πλευρά της, σε έναν ενιαίο χώρο σαλοκουζίνας. Η τραπεζαρία και τα δύο υπνοδωμάτια διατάσσονται σε σειρά στη νότια όψη του κτηρίου, ενώ οι χώροι των λουτρών, της αποθήκης και του τρίτου υπνοδωματίου διατάσσονται σε σειρά στη βόρεια όψη. Στην ανατολική όψη της κατοικίας οργανώνεται υπαίθριο καθιστικό με την κατασκευή πέργκολας που καλύπτεται με υαλοστάσιο.

Η ισόγεια αποθήκη χωροθετείται σε απόσταση από τη δυτική πλευρά της κατοικίας. Είναι ένας ενιαίος χώρος και ακολουθεί τα μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία της κατοικίας. Τα δύο κτήρια ενώνονται νοητά με την κατασκευή πέργκολας στο χώρο ανάμεσά τους, που θα καλύπτεται με υαλοστάσιο.

Η υπερμόνωση των κατασκευών, η έλλειψη θερμογεφυρών και η αεροστεγανότητα των κελυφών, εξασφαλίζουν την απόδοση του συστήματος τεχνητού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, για τις απαιτούμενες συνθήκες θερμικής άνεσης.


Έργα στην κατηγορία Κατοικίες ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης