Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Ισόγεια παθητική κατοικία 2 | Χωριστή Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2016

Ημερομηνία υλοποίησης: 2017-2019

Η κατοικία αυτή, είναι  μια κατασκευή, με σύγχρονα υλικά, τεχνολογία και βιομηχανική αισθητική. Σε πλήρη αντίθεση με το περιβάλλον που την φιλοξενεί, το σέβεται, το αναδεικνύει και το συντηρεί.

Οι κύριοι χώροι της  είναι αυστηρά χωροθετημένοι  στην ανατολική και στην νότια όψη. Τους ψυχρούς μήνες, που ο ήλιος είναι χαμηλά, οι ακτίνες του εισέρχονται από τα παράθυρα και μαζί με την θερμότητα που εκπέμπουν τα σώματα των κατοίκων και των ηλεκτρικών συσκευών θερμαίνουν τον αέρα αυτών των χώρων. Ο  ζεστός  αλλά και συγχρόνως ‘βρώμικος’ αυτός αέρας απάγεται από στόμια στους βοηθητικούς χώρους  και αφού μέσω του εναλλάκτη γίνει εναλλαγή θερμότητας με τον νωπό εισερχόμενο, απορρίπτεται  στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο νωπός ‘καθαρός’ αλλά και θερμός πια αέρας  που εισέρχεται  μέσω του  εναλλάκτη διοχετεύεται  από στόμια στους κυρίως χώρους προς ‘κατανάλωση’ και ολοκλήρωση του κύκλου εξαερισμού.

Η υπερμόνωση του σπιτιού, η έλλειψη θερμογεφυρών και η αεροστεγανότητα του κελύφους εξασφαλίζουν την απόδοση του συστήματος για τις  απαιτούμενες συνθήκες θερμικής άνεσης.  Το καλοκαίρι που ο ήλιος είναι ψηλά τα προστεγάσματα προφυλάσσουν τους χώρους από ηλιακά κέρδη. Το σύστημα εξαερισμού συνεχίζει να τροφοδοτεί το σπίτι με νωπό αέρα από την βόρια σκιερή δροσερή πλευρά του ενώ ο βρώμικος αέρας των κυρίων χώρων  απορρίπτεται χωρίς εναλλαγή. Η υπερμόνωση δεν επιτρέπει τα δομικά στοιχεία να θερμανθούν από τον ήλιο. Έτσι εξασφαλίζονται θερμοκρασίες χαμηλότερες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εκτός από την ιδιαίτερα χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση η κατοικία αυτή προσφέρει οπτική και ακουστική άνεση  και έτσι εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής διαβίωσης.


Έργα στην κατηγορία Κατοικίες ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης