Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Παθητική κατοικία | Αρκαδικός Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2019

Ημερομηνία υλοποίησης: 2020

Κατοικία ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης


Έργα στην κατηγορία Κατοικίες