Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Ισόγεια παθητική κατοικία 5 | Αρκαδικός Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2023


Έργα στην κατηγορία Κατοικίες ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης