Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Ξενοδοχείο τριών αστέρων | περιοχή Αγ. Βαρβαρας, Δράμα

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2020

Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο ιστορικό κέντρο της Δράμας. Το οικόπεδο είναι μεσαίο και το κτίσμα τοποθετείται στο μέσον αυτού, με την κύρια όψη του να βλέπει προς τη λίμνη. Το ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες, ημιυπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο και όροφος και καλύπτεται με εγκιβωτισμένη κεραμοσκεπή.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η διάταξη των όψεων ακολουθεί τα πρότυπα των νεοκλασικών κτιρίων του ιστορικού κέντρου της Δράμας. Το κτίριο εμπεριέχει αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής σε πιο σύγχρονες και απλουστευμένες μορφές, ώστε να υπογραμμίζουν την εποχή κατασκευής του. Είναι σχεδιασμένο ακολουθώντας τους ειδικούς όρους δόμησης του ιστορικού κέντρου της Δράμας και εναρμονίζεται με τις σχετικές μορφολογικές υποδείξεις.

Η οργάνωση των όψεων πραγματοποιείται με τη διαίρεσή τους σε κατακόρυφες ζώνες. Η κύρια όψη διακρίνεται για την αυστηρή γεωμετρική της οργάνωση και τη συμμετρική διάταξη των στοιχείων της.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η βέλτιστη αναλογία κελύφους με περικλειόμενο όγκο, συντελεί στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών. Η υπερ – θερμομόνωσή του, ο τεχνητός εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας (εναλλάκτης), καθώς και η οπτική και ακουστική άνεση, αποτελούν χαρακτηριστικά που το εντάσσουν στα βιοκλιματικά κτήρια.

 


Έργα στην κατηγορία Λοιπές κατασκευές