Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Αράπ Τζαμί | Δράμα

Είδος έργου: Μελέτη αποτύπωσης | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2016

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση του ζωγραφικού διακόσμου του πρώην μουσουλμανικού τεμένους «Αράπ Τζαμί» στη Δράμα. Το κτήριο έφερε ζωγραφικό διάκοσμο σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικά (τοίχοι, οροφές) καθώς και στην κύρια όψη του εξωτερικά. Σήμερα μεγάλο μέρος τους έχει αποκολληθεί ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης.


Έργα στην κατηγορία Διατηρητέα κτίρια