Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων | Ξηροπόταμος Δράμας

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2019

Σε υφιστάμενη βιοτεχνική εγκατάσταση στον Ξηροπόταμο Δράμας, πρόκειται να εγκατασταθεί Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων (σύστημα ανακύκλωσης οχημάτων), που περιλαμβάνει ένα κτήριο Διαλυτηρίου, επέκταση των υφισταμένων γραφείων, καθώς και βοηθητικές εγκαταστάσεις.


Έργα στην κατηγορία Βιομηχανικά κτίρια