Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Εγκαταστάσεις Raycap | Δράμα

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2009

Ημερομηνία υλοποίησης: 2010

  • Βιομηχανική αποθήκη με ηλιακό τοίχο
  • Προσθήκη σε υφιστάμενα βιομηχανικά κτήρια και δημιουργία γραφείων
  • Εσωτερική διαρρύθμιση γραφείων
  • Εγκαταστάσεις παραγωγής
  • Κτήριο ηλεκτροστατικής βαφής
  • Υδραυλικό εργαστήριο

Έργα στην κατηγορία Βιομηχανικά κτίρια