Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών | Ν. Κερδύλλια Αμφίπολης

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2019

Σκοπός της επένδυσης είναι η φιλοξενία επισκεπτών και δραστηριοτήτων που στόχο έχουν την τουριστική ανάδειξη της περιοχής. Στο νέο χώρο που διαμορφώνεται μπορούν να λάβουν χώρα εκδηλώσεις, ημερίδες ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής κλπ. Η νέα εγκατάσταση θα διαθέτει χώρους στάθμευσης για μεγάλα τουριστικά λεωφορεία, αλλά και για Ι.Χ.


Έργα στην κατηγορία Βιομηχανικά κτίρια