Κοραλλία Παπαϊωάννου & Συνεργάτες

Γαλλικός Σταθμός | Αλεξανδρούπολη

Είδος έργου: Μελέτη | Ιδιωτικό έργο

Ημερομηνία μελέτης: 2021

Σημαντική παράμετρος στην μελέτη αποκατάστασης ενός κτηρίου είναι η ακριβής αρχιτεκτονική αποτύπωση του. Η αποτύπωση του Γαλλικού σταθμού Αλεξανδρούπολης έγινε σε συνεργασία με την Μαρία Τασσοπούλου, Dr.Eng Αγρονόμο Τοπογράφο.

Η αποτύπωση έγινε για λογαριασμό του γραφείου Π. Μακρίδης και συνεργάτες Α.Ε.


Έργα στην κατηγορία Έργα